Monday, 23-07-2018
Tin mới
You are here: Home » Gia đình » Thanh Hóa: Sơ kết 5 năm thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình

Thanh Hóa: Sơ kết 5 năm thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình

Qua 5 năm triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm chỉ đạo, đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, đã thu được những kết quả đáng phấn khỡi, nhận thức về phòng, chống BLGĐ được nâng lên, số vụ bạo lực gia đình hàng năm giảm thiểu đáng kể. Mô hình phòng, chống BLGĐ đã và đang được nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thanh Hóa: Sơ kết 5 năm thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình 1

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở VH,TTDL tỉnh Thanh Hóa phát biểu. Ảnh N.Hưng

Trong thời gian qua, các biện pháp đã được tiến hành can thiệp xử lý giáo dục 1915 vụ, góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư 14.125 vụ, áp dụng các biện pháp cấm tiếp xúc 760, truy cứu trách nhiệm hình sự 3 vụ…Cùng với các biện pháp xử lý đối với những người gây ra BLGĐ, việc tổ chức các hoạt động can thiệp hỗ trợ nạn nhân đã được quan tâm. Trong 5 năm, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức tư vấn tâm lý, pháp luật cho 7.205 nạn nhân, 935 nạn nhân được đưa đến sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, 1430 nạn nhân được chuyển đến các cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe… Công tác tuyên truyền Luật phòng, chống BLGĐ thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Qua 5 năm triển khai Luật phòng, chống BLGĐ đã được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội quan tâm chú trọng chỉ đạo, nên tình hình BLGĐ trên địa bàn toàn tỉnh đến nay so với những năm về trước đã giảm thiểu đáng kể, an ninh, trật tự địa phương được đảm bảo. Theo số liệu thống kê trong 5 năm trên toàn tỉnh đã xảy ra là 20.322 vụ BLGĐ, trong đó năm 2008 có 4.125 vụ; Năm 2009 có 4.054 vụ (giảm 71 vụ); Năm 2010: 3.745 vụ; Năm 2011: 3.371 vụ (giảm 374); Năm 2012: 3.285 vụ (giảm 86 vụ); 6 tháng đầu năm 2013: 1742 vụ . Với các hình thức bạo lực: Bạo lực thân thể: 7.765 vụ (chiếm 38,2%); bạo lực tinh thần: 7.340 vụ (chiếm 36,1%); bạo lực tình dục: 2.390 vụ (chiếm 11,7%), bạo lực kinh tế: 2.827 vụ (chiếm 13,9%).

Từ năm 2009 – 2013, Sở VH,TTDL đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho lãnh đạo các ban, nghành, đoàn thể liên quan cấp tỉnh và 27 huyện , thị, tổng số cán bộ được đào tạo, tập huấn 675 người nhằm nâng cao nghiệp vụ về các chính sách pháp luật, kiến thức về công tác phòng, chống BLGĐ.

Nhằm triển khai, thực hiện công tác phòng, chống BLGĐ có hiệu quả, Sở đã hướng dẫn 27 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động 2009-2015, các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”. Tính đến nay toàn tỉnh có 135 mô hình, 675 CLB trên 20.000 thành viên tham gia, 3.375 Nhóm phòng, chống BLGĐ, thành lập được 16.875 tổ chức tư vấn…

Thanh Hóa: Sơ kết 5 năm thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình 2

Các đại biểu tham dự lễ sơ kết. Ảnh N.Hưng

Cùng với những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, công tác phòng, chống BLGĐ còn gặp nhiều khó khăn, một số cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức về BLGĐ còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đúng mức, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hiểu biết về kiến thức gia đình, về vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội còn ít. Công tác tuyên truyền chưa thực sự được triển khai 1 cách sâu rộng. Cơ chế, chính sách đáp ứng cho công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ còn hạn chế, chưa được sự quan tâm đúng mức ở 1 số chính quyền địa phương, dẫn đến việc triển kha chương trình, kế hoạch còn chậm và hiệu quả chưa cao.

Cùng với với công tác sơ kết 5 năm về thực hiện Luật phòng, chống BLGĐ, Sở VH,TTDL Thanh Hóa đã Sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ngọc Hưng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top