Monday, 25-05-2020
Tin mới
You are here: Home » Tình yêu - Giới tính » Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và những bằng chứng lịch sử

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và những bằng chứng lịch sử

Châu bản số 10 có ghi: “Các thuyền được phái đi Hoàng Sa, mỗi thuyền mang 10 cọc gỗ (mỗi cọc dài từ 4 – 5 thước, dày 1 tấc) và khắc sâu dòng chữ: Minh Mệnh thất thập niên, Năm Bính Thân. Các viên cai đội thủy quân vâng mệnh đi Hoàng Sa khảo sát, đến đó thì cấm mốc, đánh dấu. Hãy vâng mệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top